DHKB

 

 

firkant

Om Hansakontoret

firkant

Den Europeiske språkdagen

firkant

Bli medlem

firkant

Arkiv

firkant

Forum

firkant Hjem

 

 

Samarbeidspartnere:

 

tao

 

Goethe

 

ahk

 

NorwegenFreunde

 

 

Den gang da...

fra ca 1100 kom handelsmenn fra Tyskland til Bergen

 

Når begynte hansatiden i Bergen? De lærde strides, og det syntes vi de skal få lov til. Det vi vet er imidlertid at den bergenske handelen med Tyskland foregikk allerede på 1100 tallet. Når man i Tyskland tidfester hansatiden er det vanligvis fra 1200 til 1500 tallet. Vi vet imidlertid at det i 1360 var etablert en fast organisasjon i Bergen og at denne organisasjonen fikk navnet Cunthor, og at de tyske handelsmennene allerede på 1200 tallet overvintret for å skaffe seg et fastere tilholdssted i Bergen. I sommer (2009) har diskusjonene rast i Bergensavisen og Bergens Tidende; skal det hete Bryggen eller Tyskebryggen?

 

I Hansatiden ble den av tyskerne kalt "de Brügge". Dette er et gammelt nedertysk ord som kan bety gate eller bro og det tyske ordet Brügge ligner unektelig på det norske ordet brygge ( norrøn form: Bryggja) Kanskje det er her navnet "Tyske Brüggen" kommer fra…Tyske gaten?

 

Hansatiden varte lenger i Bergen enn den gjorde i resten av Europa. Dette skyldes stort sett at den middelalderske organisasjonen ble for gammeldags. I Bergen besto handelen stort sett i bytting av korn mot salt fisk, noe som aldri kunne bli gammeldags ettersom Norge hadde mer fisk enn det vi trengte selv. Slik er det i dag også. Hansakontoret i Bergen ble lagt ned i 1754. Handelen ble overtatt av Det Norske Handelskontor som ble etablert av norske kjøpmenn som var etnisk tyske. På denne måten ble handelen drevet videre frem til 1899 da Det Norske Handelskontor ble oppløst. Først 50 år etter det igjen ble de gamle trehusene utdatert som det viktigste fi skemarkedet i Bergen. På dette tidspunkt ble handelen fl yttet til Bontelabo.

 

Hansaforbundet hadde til sammen fire kontorer i byer som ikke var underlagt hansaforbundet:

• Bergen
• Brügge
• London
• Novgorod


Bergen var altså ingen hansaby, men sete for ett av de fire Hanseatiske Kontorer. At Bergen var en viktig by er hevet over enhver tvil. Bergen var med på middelalderens verdenskart. Det var ikke alltid London.

 

Faktorier

Det fantes også mindre kontorer spredt over hele Østersjøområdet, men disse ble kalt faktorier. Det fantes også faktorier i Oslo og Tønsberg. Hansaforbundet ble reetablert i Berlin i 1909, for 100 år siden. I 2009 reetablerer vi hansakontoret i Bergen.

 

DHKB