Hansakontorets Statutter

Hansakontorets styre

Bli medlem av Hansakontoret

Det hanseatiske språk i Bergen

De europeiske språkdager

Utstilling i Hansakontoret

Litt av hvert


Det nye Hansakontoret i Bergen

12. Juni 2009 var det 100 år siden Hansaforbudet ble reetablert i Berlin
På dagen 100 år etter denne reetableingen i Berlin ble det avholdt et møte på Nøsteboden for
å gjenskape Det Hanseatiske Kontor i Bergen. Møtedeltakere var • Roger Iveren • Tryggve Fett
• Camilla Bollmann • Anne Magrete Bollmann • Ralph Wilson og • Erik Blindheim Andersen.

Den gang da..fra ca 1100 kom handelsmenn fra Tyskland til Bergen

Når begynte hansatiden i Bergen? De lærde strides, og det syntes vi de skal få lov til. Det vi vet er imidlertid at den bergenske handelen med Tyskland foregikk allerede på 1100 tallet. Når man i Tyskland tidfester hansatiden er det vanligvis fra 1200 til 1500 tallet. Vi vet imidlertid at det i 1360 var etablert en fast organisasjon i Bergen og at denne organisasjonen fikk navnet Cunthor, og at de tyske handelsmennene allerede på 1200 tallet overvintret for å skaffe seg et fastere tilholdssted i Bergen. I sommer (2009) har diskusjonene rast i Bergensavisen og Bergens Tidende; skal det hete Bryggen eller Tyskebryggen?

I Hansatiden ble den av tyskerne kalt "de Brügge". Dette er et gammelt nedertysk ord som kan bety gate eller bro og det tyske ordet Brügge ligner unektelig på det norske ordet brygge ( norrøn form: Bryggja) Kanskje det er her navnet "Tyske Brüggen" kommer fra…Tyske gaten?
Hansatiden varte lenger i Bergen enn den gjorde i resten av Europa. Dette skyldes stort sett at den middelalderske organisasjonen ble for gammeldags. I Bergen besto handelen stort sett i bytting av korn mot salt fisk, noe som aldri kunne bli gammeldags ettersom Norge hadde mer fisk enn det vi trengte selv. Slik er det i dag også. Hansakontoret i Bergen ble lagt ned i 1754. Handelen ble overtatt av Det Norske Handelskontor som ble etablert av norske kjøpmenn som var etnisk tyske. På denne måten ble handelen drevet videre frem til 1899 da Det Norske Handelskontor ble oppløst. Først 50 år etter det igjen ble de gamle trehusene utdatert som det viktigste fi skemarkedet i Bergen. På dette tidspunkt ble handelen fl yttet til Bontelabo.

Hansaforbundet hadde til sammen fire kontorer i byer som ikke var underlagt hansaforbundet:

• Bergen
• Brügge
• London
• Novgorod

Bergen var altså ingen hansaby, men sete for ett av de fire Hanseatiske Kontorer. At Bergen var en viktig by er hevet over enhver tvil. Bergen var med på middelalderens verdenskart. Det var ikke alltid London.

Faktorier
Det fantes også mindre kontorer spredt over hele Østersjøområdet, men disse ble kalt faktorier. Det fantes også faktorier i Oslo og Tønsberg. Hansaforbundet ble reetablert i Berlin i 1909, for 100 år siden. I 2009 reetablerer vi hansakontoret i Bergen.

Hvorfor et nytt Hansakontor i Bergen?

Når vi valgte å vente til 26. september med gjenåpningen skyldes dette at det ikke kom flere enn • Roger Iveren • Tryggve Fett • Camilla Bollmann • Anne Magrete Bollmann • Ralph Wilson og • Erik Blindheim Andersen, på Nøsteboden den 12.juni 2009. Vi syntes derfor at det ville vært fint å utsette dette til 26. september som er samme dag som Europa feirer den europeiske språkdag, og The Beatles hadde release på Abbey Road, som for øvrig var deres siste studio album (1969), Concord gjorde sin første nonstop reise over Atlanterhavet (1973) og satte ny tidsrekord, og ikke minst er 26.september på dagen 112 år etter pave Paul den VI ble født i Italia. Altså en stor dag som nå krones med gjenåpningen av det Hanseatiske kontor. Det nye Hansakontoret i Bergen blir en stiftelse og et forum for hanseater som synes at det er artig å tilhøre en paraplyorganisasjon som andre organisasjoner og klubber kan melde seg inn i. Det kan også Bergensere, utflyttete Bergensere, bedrifter og andre organisasjoner som kan påberope seg Hanseatisk tilhørighet. Forutsetningen er at de blir godkjent av dem som var tilstede på Nøsteboden 12.juni. Men blir du medlem vil du få førstehånds informasjon og kunne delta og påvirke fremtidige arrangementer.

Det nye Hansakontoret i Bergen blir et forum som skal sette i gang noe vi i dag ikke vet hvor ender. Det eneste vi vet pr i dag er at veien blir til når vi går, og at vi har våre møtelokaler i Nøsteboden. Vi har imidlertid laget en visjon og en mengde delmål som det skulle være enkelt å oppfylle. Alle gode ting er 7. Ettersom byen vår er innrammet av 7 fjell, det er 7 dger i uken, Nøsteboden er i besittelse av minst syv stk 7 armet lysestaker og det er 7 ord i den første setningen i bibelen, har vi i Hansakontoret 7 statutter og 7 medlemmer i styret foruten en oldermann som har møterett og plikt til å legge ned veto om styret beslutter noe stiftelsen ikke kan innestå for.


Foruten vår egen skaperevne er det Agnete Nesses populærvitenskapelige fremstilling " Derfor ble vi Bergensere" som er basert på hennes doktor avhandling "Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen" som har gitt oss mest inspirasjon til å arrangere de europeiske språkdager på Nøsteboden. Arrangementet er et samarbeid mellom • Den Tyske Ambassade • Goethe-Institut
• Tysk Handelskammer • Den tyske konsul i Bergen • Hansakontoret.no • Det Glade Bergen