Hansakontorets Statutter

Hansakontorets styre

Bli medlem av Hansakontoret

Det hanseatiske språk i Bergen

De europeiske språkdager

Utstilling i Hansakontoret

Litt av hvert


Her kan du melde deg inn i Hansakontoret

340 år etter nedleggelsen av Det Hanseatiske kontor, og 100 år etter gjenetableringen av Hansaforbundet i Berlin 12 juni 1909, og 110 år etter nedleggelsen av Det Norske kontor ble Hansakontortet gjenetablert i Bergen. Nå som den gang vil formålet være å fremme handel og kultur, og nå som den gang vil Hansakontoret etablere seg som en egen koloni, men denne gang søke beskyttelse i Nøsteboden. Opprinnelig hadde Hansaforbundet to oldermenn og et råd på 18 medlemmer. Det opprinnelige Hansaforbudet besto av en sammenslutning innen industri, handel, børs og håndverk. Det nye Hansakontoret i Bergen vil arbeide for å oppnå en tilsvarende sammenslutning, men nøye seg med en oldermann og et råd bestående av 7 styremedlemmer.

• Alle medlemmer av Hansakontoret får en egen mailadresse.
eeeks ditt.navn@hansakontoret.no
• Medlemskapet koster kr 300,- pr år


 

Jeg vil være medlem av Hansakontoret:

Jeg ønsker flg mailadresse:
@hansakontoret.no

Mail adressen min i dag er:


Jeg treffes på tlf:


Foruten vår egen skaperevne er det Agnete Nesses populærvitenskapelige fremstilling " Derfor ble vi Bergensere" som er basert på hennes doktor avhandling "Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen" som har gitt oss mest inspirasjon til å arrangere de europeiske språkdager på Nøsteboden. Arrangementet er et samarbeid mellom • Den Tyske Ambassade • Goethe-Institut
• Tysk Handelskammer • Den tyske konsul i Bergen • Hansakontoret.no • Det Glade Bergen