Hansakontorets Statutter

Hansakontorets styre

Bli medlem av Hansakontoret

Det hanseatiske språk i Bergen

De europeiske språkdager

Utstilling i Hansakontoret

Litt av hvert


26. september er den europeiske språkdagen

Den årlige språkdagen i Europa Europarådet har besluttet at den 26. september skal være den årlige språkdagen i Europa. Kort sagt er formålet med denne markeringen å bidra til at europeiske innbyggere lærer seg flere språk, øke bevisstheten om det språklige og kulturelle mangfoldet, og bidra til økt mobilitet i Europa. Foruten at språkdagen markeres av Hansakontoret her på Nøsteboden i Bergen, markeres den i mer enn 40 europeiske land. Når Hansakontoret har valgt å preferere det bergenske sammen med det tyske språk, skyldes det at hansatiden i stor grad formet den bergenske dialekt og den bergenske grammatikk til det den er i dag.

 


Foruten vår egen skaperevne er det Agnete Nesses populærvitenskapelige fremstilling " Derfor ble vi Bergensere" som er basert på hennes doktor avhandling "Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen" som har gitt oss mest inspirasjon til å arrangere de europeiske språkdager på Nøsteboden. Arrangementet er et samarbeid mellom • Den Tyske Ambassade • Goethe-Institut
• Tysk Handelskammer • Den tyske konsul i Bergen • Hansakontoret.no • Det Glade Bergen