Hansakontorets Statutter

Hansakontorets styre

Bli medlem av Hansakontoret

Det hanseatiske språk i Bergen

De europeiske språkdager

Utstilling i Hansakontoret

Litt av hvert


Hansakontorets oldermann, styre og råd

Det nye Hansakontoret i Bergen vil arbeide for å oppnå en tilsvarende sammenslutning, men nøye seg med en oldermann og et styre bestående av 7 og et råd bestående av 4 medlemmer.

• Erik Blindheim Andersen
• Anne Magrete Bollmann
• Camilla Bollmann
• Tryggve Fett
• Roger Iveren
• Helge Sognnæs
• Rune Standal
• Hans Henrik Tøsdal
• Ralph Wilson